Izabrani članovi Sudskog savjeta iz reda sudija

01. 06. 2018.

Konferencija sudija izabrala je danas u Kolašinu, tajnim glasanjem, članove Sudskog savjeta iz reda sudija. Za članove Savjeta su izabrani:

1. Rada Kovačević, sudija Vrhovnog suda Crne Gore
2. Ana Perović-Vojinović, sudija Upravnog suda Crne Gore
3. Verica Sekulić, sudija Višeg suda u Podgorici
4. Dragan Babović, sudija Osnovnog suda u Podgorici

Konferenciju sudija čine sve sudije i predsjednici sudova. Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore saziva sjednicu Konferencije sudija i rukovodi njenim radom. Sjednica Konferencije sudija može se održati ako je prisutno najmanje dvije trećine članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Za vrijeme trajanja mandata u Sudskom savjetu član Sudskog savjeta iz reda sudija ne može biti biran u sud višeg stepena ili za predsjednika suda.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije