Konferencija o naslijeđu MKSJ-a, Sarajevo 22-24. jun 2017.

23. 06. 2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica i sudija Miraš Radović učestvuju  na dvodnevnoj zavšnoj  Konferenciji o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju,  koja se održava u Sarajevu, Bosna I Hercegovina.

U okviru serije  “Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a”, ova konferencija predstavlja priliku za konstruktivan dijalog aktera kako da primjene dostignuća koja je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ostvario tokom 24-godišnjeg postojanja.

Očekuje se da će posljednjeg dana Konferencije biti usvojena Rezolucija,  kao temelj za buduće razgovore o ulozi i naslijedju međunarodnih sudova i  tribunala.

Ostale informacije