Konferencija o suzbijanju prekograničnog kriminala između Crne Gore i Kosova

6.05.2015.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica otvoriće Konferenciju o suzbijanju prekograničnog kriminala između Crne Gore i Kosova koja se 7-8.05.2015. godine održava u Plavu.
 
Na konferenciji koja će okupiti sudije, tužioce i policajce Crne Gore i Kosova, predstavnike Ministarstva pravde SAD i pravne eksperte, diskutovaće se o novim trendovima i pristupima borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala između Crne Gore i Kosova, policijskoj saradnji, najboljoj praksi u pripremi zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći, korišćenju regionalnih i međunarodnih ugovora i institucija.
 
Dvodnevnu konferenciju otvoriće i ambasadorka SAD u Crnoj Gori Margaret Uyehara, predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju Tofil Žujović i viši državni tužilac u Bijelom Polju Rifat Hadrović.
 
Konferenciju o suzbijanju prekograničnog kriminala organizuju Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Ambasada SAD u Crnoj Gori.

Ostale informacije