Konferencija o ulozi predsjednika sudova u ostvarivanju principa nezavisnog i odgovornog pravosuđa

Bijela, hotel Park, 26. i 27. jun


28.6.2017. godina


Juče je u Bijeloj završena dvodnevna Konferencija pod nazivom „Uloga predsjednika sudova u ostvarivanju principa nezavisnog i odgovornog pravosuđa“, koju su partnerski organizovali Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, Vrhovni sud Crne Gore i Sudski  Savjet Crne Gore. Konferencija je organizovana u okviru projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope u Crnoj Gori pod nazivom “Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku”.

Ovaj skup  okupio  je sve predsjednike crnogorskih sudova, koji su  imali prilike da razmijene znanje i iskustvo, i da diskutuju o brojnim  temama u cilju unaprijedjivanja i boljeg razumijevanja zadataka i funkcija predsjednika sudova.  

Predsjednica Vrhovnog suda, gospođa Vesna Medenica, svečano je otvorila Konferenciju, a takođe je imala izlaganje u okviru radne sesije na temu “Odnos između predsjednika sudova i sudija”.

Prvog radnog dana, kojim je predsjedavao gospodin Simon Tonelli, šef divizije za pravosudnu saradnju, glavni govornici bili su eminentni domaći i međunarodni eksperti: gospodin Artashes Melikyan, Sekretar Konsultativnog vijeća evropskih sudija,  koji je govorio o Mišljenju br. 19 CCJE (2016) o ulozi predsjednika sudova,   gospođa Valentina Pavličić, predstavnica Crne Gore u ‎CCJE, koja je imala izlaganje na temu: „Proaktivan pristup predsjednika sudova u analizi i upravljanju sudskim predmetima “, gospođa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, sa govorom na temu: „Uloga predsjednika sudova u upravljanju ljudskim i finansijskim resursima”, kao i profesorica dr Aneta Spaić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koja je izlagala na temu: „Predsjednici sudova i odnosi prema medijima” .

Predsjedavajuća drugog radnog dana, bila je gospođa Valentina Pavličić, a govornici su bili:  gospodin Gerhard Reissner, predsjednik Okružnog suda u Floridsdorfu, Beč, član CCJE, koji je govorio o najnovijim dostignućima na polju ostvarenja individualne i institucionalne nezavisnosti pravosuđa u zemljama članicama Savjeta Evrope,  gospođa Aneta Arnaudovska, direktorica Pravosudne akademije za sudije i tužioce Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, član CCJE i GRECO (Grupa država za borbu protiv korupcije), sa izlaganjem na temu: „Uloga tijela za obuku u pravosuđu u procesu izbora i obuke sudija – Mišljenje br. 4 CCJE (2003) o odgovarajućoj inicijalnoj i kontinuiranoj obuci za sudije na nacionalnom i evropskom nivou”, i  gospodin  Simon Tonelli, šef divizije za pravosudnu saradnju, Savjet Evrope „Sofija proces: 2017-20 Akcioni plan o nezavisnosti pravosudnog sistema”.

O ulozi predsjednika suda u sistemu disciplinske i etičke odgovornosti  sudija, govorio je predsjednik Osnovnog suda u Rožajama, gospodin Zahit Camić, dok je predsjednik Osnovnog suda u Nikšiću, gospodin Vukota Vujačić imao izlaganje na temu” Uloga predsjednika sudova u procesu ocjenjivanja sudija. Konferencija je završena izlaganjima gospodina Artashes Melikyan, koji je učesnike Konferencije detaljnije upoznao sa Mišljenjem br. 17 CCJE(2014) o ocjenjivanju rada sudija, kvalitetu pravosudnog sistema i poštovanju sudijske nezavisnosti, kao i sa govorom  gospođe Daliborka Uljarević, izvršne direktorice NVO Centar za građansko obrazovanje, koja je govorila o novim metodama i trendovima u praćenju i ocjeni rada pravosudnih institucija.

Tokom Konferencije, predsjednica Vrhovnog suda i predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević, održali su sastanak sa Simonom Tonelijem, šefom Divizije za pravosudnu saradnju u Savjetu Evrope, kojom prilikom su sagovornici konstatovali zadovoljstvo povodom realizacije dosadašnjih projektnih aktivnosti, a govorilo se i o modalitetiiima buduće saradnje na projektu.
 
                                                                                                            Kabinet predsjednice

Ostale informacije