Konferencija "Pravo ličnosti na slobodu i sigurnost i pravo na pravično suđenje"

18. 09. 2015.


Konferencija "Pravo ličnosti na slobodu i sigurnost i pravo na pravično suđenje" održaće se u ponedeljak, 21. septembra, u Podgorici, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Aire Centra iz Londona.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, ministar pravde Zoran Pažin i programski menadžer za Zapadni Balkan Aire Centra Biljana Brejtvejt.

Teme koje će se obrađivati na konferenciji, kojoj prisustvuju predsjednici i sudije crnogorskih sudova, su materijalno-pravne pretpostavke za određivanje i produženje pritvora u vezi člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (EKLJP), princip pravne sigurnosti u praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, pravo na nepristrasan sud i princip javnosti u radu sudova u vezi člana 6 Konvencije.

Konferencija se održava u hotelu "Ramada", u Podgorici, sa početkom u 09.30h.
 

Ostale informacije