KONFERENCIJA PREDSJEDNIKA VRHOVNIH SUDOVA ISTOČNE I CENTRALNE EVROPE

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, učestvuje na Konferenciji predsjednika Vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja se održava od 20. do 22.juna 2016.godine u Beogradu.

Prvog dana Konferencije, predsjednica Vrhovnog suda, imala je izlaganje na temu ”Doprinos Vrhovnog suda i predsjednika Vrhovnih sudova reformama  sudskog sistema”.

Predsjednici najviših sudskih instanci, imaće priliku da razgovaraju o velikom broju tema, uključujući rješavanje starih predmeta i  sprečavanje njihovog nastanka, alternativno rješavanje sporova, harmonizacija sudske prakse, saradnja sa Evropskim sudom za ljudska prava, izgradnja povjerenja  javnosti u pravosuđe, kao i obuka sudija i sudijskih pomoćnika.  


KABINET PREDSJEDNIKA


  • KONFERENCIJA PREDSJEDNIKA VRHOVNIH SUDOVA ISTOČNE I CENTRALNE EVROPEOstale informacije