Konferencija predsjednika vrhovnih sudova Kine i Centralne i Istočne Evrope

04. 05. 2016.

                                                                                                                 
 
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, na poziv predsjednika Vrhovnog suda Narodne Republike Kine, ZHOU Qiang-a, učestvuje na Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Kine i Centralne i Istočne Evrope, koja se održava u Suzhou, provincija Jiangsu, 4-5. maja 2016. godine.
 
Konferenciji, zajedno sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, prisustvuje i predsjednik Apelacionog suda Crne Gore Mušika Dujović.
 
Drugog radnog dana konferencije predsjednica Medenica imala je izlaganje na temu "Reforma pravosudnog sistema". 
 
Saradnja između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE), poznata kao "16+1", vodi jačanju tadicionalnog prijateljstva i produbljivanju strateškog partnerstva između Kine i Evrope.
 
Predsjednici najviših sudskih instanci, u prijateljskoj, praktičnoj i konstruktivnoj atmosferi, detaljno će razmijeniti mišljenja o širokom spektru tema, uključujući reforme pravosuđa, sudsku transparentnost, primjenu informacionih tehnologija u sudovima, alternativno rješavanje sporova i ulogu vrhovnih sudova u promociji sudske efikasnosti i ujedinjenju sudske prakse.
 
 
 
 
 
 

Ostale informacije