KONFERENCIJA SUDIJA

Na osnovu člana 9. stav 2 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG",  13/2008, 39/2011, 31/2012  i 46/2013), sazivam
 
 
KONFERENCIJU SUDIJA
 
 
za utorak 29.10.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova
 
           
Sjednica će se održati u Vladinom domu na Cetinju.
 
 
 Za sjednicu predležem sledeći:
 
 
DNEVNI RED
 
       
1. Usvajanje zapisnika sa Konferencije sudija održane 16.03.2012.godine.
2. Izbor članova Sudskog savjeta iz reda sudija.
3. Razno
           
 
Prisustvo sjednici je obavezno, uz imperativ prisustva sudija u sudijskim togama.
 
 
 
                                                                                    PREDSJEDNIK VRHOVNOGSUDA
                                                                                    Vesna Medenica
 
 
 
 
 
 

Ostale informacije