KONFERENCIJA SUDIJA

Predsjednik Vrhovnog suda je na osnovu čl. 8 st.4, čl.8a st.1 i 9 st.2 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG", 13/200839/201131/2012, 46/2013 i 51/2013), sazvala Konferenciju sudija koja će se održati 3.09.2014. godine, sa početkom u 12.00h, u KIC "Budo Tomović" u Podgorici.
 
 
Za Konferenciju sudija predložen je sledeći:
 
 
DNEVNI RED
 
 
1. Izbor Radnog predsjedništva.
2. Izbor zapisničara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Konferencije sudija od 22.04.2014. godine.
4. Izbor Komisije za izbor predsjednika Komisije za praćenje etičkog kodeksa sudija iz reda članova Sudskog savjeta koji nije iz reda sudija.
5. Izbor predsjednika Komisije za etički kodeks - kandidati Dobrica Šljivančanin i Loro Markić, članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.
6. Tekuća pitanja.





Ostale informacije