KONFERENCIJA SUDIJA

16. 04. 2015.

Konferencija sudija održaće se 17.04.2015. godine, sa početkom u 12.00h, u KIC "Budo Tomović" u Podgorici.
 
Za Konferenciju kojoj prisustvuju crnogorske sudije predložen je sledeći Dnevni red:
 
1. Izbor Radnog predsjedništva.
2. Izbor zapisničara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Konferencije sudija od 3.09.2014. godine.
4. Usvajanje novog Poslovnika o radu Konferencije sudija.
5. Izbor člana Sudskog savjeta iz reda sudija.
6. Tekuća pitanja.
 
Konferenciju sudija saziva predsjednik Vrhovnog suda na osnovu čl. 10 i 15 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl.list CG", br. 11/2015).

Ostale informacije