Konferencija sudija

04. 09. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sazvala je Konferenciju sudija za 05.09.2018. godine. Za Konferenciju je predložen sledeći Dnevni red:
 
1. Izbor Radnog predsjedništva.
2. Izbor zapisničara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Konferencije sudija od 01.06.2018. godine.
4. Izbor predsjednika Komisije za Etički kodeks sudija (iz reda članova Sudskog savjeta koji nisu iz      reda sudija).
5. Tekuća pitanja.

Konferencija sudija će se održati KIC "Budo Tomović" u Podgorici, sa početkom u 11h.

 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije