Konferencija " Upravljanje sudovima", Kolašin, 27. i 28. februar

Izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice

27. 02. 2017.

Vaša Ekselencijo, ambasadorko Ujehara,
uvaženi gosti, predsjedniče Vrhovnog suda Hrvatske, gdine Hrvatin,
istaknuta bivša predsjednice Vrhovnog suda Srbije, gđo Mesarović, i bivši predsjedniče Vrhovnog suda Slovenije, gdine Masleša,
cijenjeni sudija Li i sudija Simons,
poštovani predsjednici sudova i dame Danilović i Milošević,
 
  • Zadovoljstvo mi je da učestvujem na ovoj Konferenciji, kao predsjednica Vrhovnog suda, odnosno najvišeg suda u državi. Upravljanje sudovima je značajna tema za sve sudove, budući da predsjednik suda nije samo privilegija, već i obaveza prvog među jednakima, da osim sudijskog znanja, pokaže i druge vještine. U svakom crnogorskom sudu, put ka postizanju ciljeva sudskog postupka na jednoj strani, i ispunjenja očekivanja građana za pravdom na drugoj strani, predvodi lider u liku predsjednika suda.
  • U skladu sa načelom podjele vlasti, sudsku vlast u državi vrše sudovi, kao samostalni i nezavisni, predvođeni predsjednicima sudova sa mandatom povjerenim od strane Sudskog savjeta. Tokom petogodišnjeg predsjedavanja sudom, predsjednik ima funkciju sudije, rukovodi radom suda, organizuje rad u sudu, vrši raspored poslova i preduzima mjere radi urednog i blagovremenog izvršavanja poslova u sudu.
  • Moderno sudstvo i evropski standardi o transparentnosti, donijeli su potrebu za sofisticiranim menadžmentom, koji mora biti osnažen profesionalnim sudskim savjetnicima, koji će predsjednicima pomagati u svakodnevnom radu i savjetovati ih o najvažnijim pravosudnim temama. U tom smislu, kreiranje i sprovođenje kadrovske politike, te konstantna ulaganja u vještine zaposlenih, stavljaju u centar sve sposobnosti koje predsjednik suda mora imati: liderstvo, timski rad, vještine interne i eksterne komunikacije, etiku, disciplinu, primjenu tehnoloških sredstava, vršenje više poslova istovremeno, i mnoge druge.
  • Sudovi ne mogu da funkcionišu djelotvorno bez jake, stabilne i autoritativne funkcije predsjednika suda. Takva funkcija predsjednika u direktnoj je vezi sa pravom građana na efikasnu sudsku zaštitu njihovih prava, odnosno, njihovog prava na suđenje u razumnom roku. Svjesni smo da se u ranijim godinama nije poklanjala puna pažnja efikasnosti postupka, već kvalitetu vođenja postupka, sve do usvajanja učestale prakse Evropskog suda za ljudska o primjeni prava na suđenje u razumnom roku iz člana 6 Evropske konvencije. S tim u vezi, uloga predsjednika suda koji odlučuje o kontrolnom zahtjevu, kao pravnom sredstvu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, je od krucijalne važnosti za stranke u postupku i sami sud.
  • Dozvolite da istaknem da je u posljednjem izvještaju o napretku Evropske komisije za Crnu Goru, pohvaljena efikasnost sudskog sistema, prepoznata spremnost sudova i njihov uspjeh da se nose sa prilivom predmeta, tako da je ukupan broj predmeta starijih od tri godine, a koji su neriješeni pred svim sudovima, i dalje u padu. Svim pozitivnim ocjenama koje stižu na adresu Vrhovnog suda, koji blisko prati sprovođenje upravljačkih aktivnosti u crnogorskom sudstvu, doprinijeli su upravo učinci predsjednika sudova, koji su preduzimanjem određenih mjera, uspjeli da podstaknu svakog sudiju na veću produktivnost.
  • Kako bi unifikovao i očuvao jednake standarde u rukovođenju sudovima u Crnoj Gori, Vrhovni sud organizuje mjesečne sastanke sa predsjednicima sudova. Delikatno pazeći na nezavisnost i samostalnost svakog sudije pojedinačno, Vrhovni sud posmatra sprovođenje rukovodilačkih aktivnosti u sudstvu. Sastanak svih predsjednika je zapravo forum na kojem se razmatraju najvažnija pitanja i vode diskusije o raznim izazovima, koji se javljaju u redovnom radu sudova.
  • Napredak u upravljačkim sposobnostima predsjednika sudova je ostvaren i već daje rezultate u praksi. Nedostaje nam samo da u daljem periodu dodatno osnažimo ulogu predsjednika suda kroz usvajanje najboljih iskustava država u reigonu i Evropske unije.
 


                                                                                                        Kabinet predsjednice
 

Ostale informacije