Konferencija Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra

21. 11. 2018.

Vrhovni sud Crne Gore, uz podršku AIRE Centra iz Londona i Britanske ambasade u Podgorici, organizuje konferenciju na kojoj će se predstaviti Analiza o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, u petak, 23.11.2018. godine, u 09:30 časova, u hotelu „Hilton“ (Kristalna sala), u Podgorici.

U uvodnom dijelu konferencije prisutnima će se obratiti:

Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore

Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde

Gavin Vessey, zamjenik britanskog ambasadora u Crnoj Gori

Biljana Braithwaite, programska menadžerka za Zapadni Balkan, AIRE Centar

Učesnici konferencije - Nebojša Vučinić, bivši sudija Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskimsudom za ljudska prava, Miraš Radović i Dušanka Radović, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, će govoriti o Analizi presuda Evropskog suda za ljudska prava, donijetih u odnosu na Crnu Goru, izvršenju ovih presuda, kao i njihovom uticaju na nacionalnu sudsku praksu.

Analiza je nastala kao proizvod saradnje Vrhovnog suda Crne Gore i Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom, uz podršku AIRE Centra iz Londona, u okviru projekta “Implementacija Evropske konvencije u Crnoj Gori”, koji podržava Britanska ambasada u Podgorici. Predmet Analize su presude Evropskog suda donijete u odnosu na Crnu Goru, od stupanja Konvencije na pravnu snagu do 01.01.2018. godine.

Izradom Analize takođe je sprovedena mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2018, koja ima za cilj ujednačenu i dostupnu sudsku praksu, usklađenu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava.

Pozivamo novinare, fotografe i kamermane da prisustvuju uvodnom dijelu konferencije. Potvrdu prisustva je neophodno poslati putem e-maila na adresu: ksenija.jovicevic@sudstvo.me. 

Predstavnicima medija, preporučujemo da budu u sali hotela "Hilton", najkasnije do 09:15 časova, iz logističkih razloga.

Kabinet predsjednice
 Ostale informacije