Konferencija za medije predsjednice Vrhovnog suda

Materijali za preuzimanje

24. 04. 2018.


Audio snimak uvodnog izlaganja predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice:   

AUDIO: ♠ 24-04-2018-obarcanje-predsjednice.mp3 ♠

 
 Izvještaj o radu Vrhovnog suda za 2017. godinu može se preuzeti sa sledećeg linka: http://sudovi.me/vrhs/biblioteka/izvjestaji-o-radu/


Ostale informacije