Konsultativni sastanak sa sudijama - ocjenjivanje sudija u Crnoj Gori

Budva

19. 02. 2018.Obraćanje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice


Uvaženi predsjedniče Sudskog savjeta, gospodine Vukčeviću,
poštovane dame Danilović i Longo,
cijenjene sudije,
dame i gospodo,
 
Dozvolite da na početku današnjeg konsultativnog sastanka sa sudijama izrazim zahvalnost Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici na organizaciji događaja na kojem će se sudije upoznati sa standardima Savjeta Evrope i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija u odnosu na postupak evaluacije sudijskog rada.
 
Uspostavljanje pravilne i djelotvorne primjene sistema ocjenjivanja sudija, koji će dovesti do napredovanja zasnovanog na zaslugama i suštinska analitika rada sudija su vještine koje Sudski savjet treba iskazati u rješavanju izazova pri implementaciji zakonskih i podzakonskih pretpostavki u vidu propisanih kriterijuma, potkriterijuma i indikatora za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova.
 
Formulisani zakonski preduslovi i rezultati pilot projekta ocjenjivanja u Osnovnom sudu u Nikšiću,  pokazali su da principi ocjenjivanja nijesu savršeni, ali da su neophodni i značajni radi pružanja efektivne zaštite nezavisnosti sudstva.
 
Kako bi se obezbijedila nezavisnost pravosuđa u demokratskoj državi, koja je nakon prvog formalnog obećanja iz Soluna, nedavno dobila snažnu potvrdu da je njena budućnost u Evropskoj uniji, sudstvu su potrebna kvalitetna, objektivna i razumna mjerila rada sudija, čija će primjena dovesti do pedantnog sistema napredovanja.
 
Uvjerena sam da ukupan kvalitet pravosuđa zavisi od kvaliteta rada sudije, kao pojedinca, čija se nepristrasnost podrazumijeva, a sposobnost da samostalno presuđuje – strogo zahtijeva. Podsjetiću vas na Mišljenje broj 1 Konsultativnog vijeća evropskih sudija i aksiom da sudija koji odlučuje u nekom slučaju ne djeluje ni po kakvom naređenju ili instrukciji treće strane, unutar ili van pravosuđa. U protivnom, povjerenje u nezavisnost pravosuđa može biti poljuljano.
 
Argument o uzajamnoj uslovljenosti kvaliteta rada sudije i kvalitetnog pravosuđa koje očekuju građani pruža potporu posmatranju i evaluaciji učinka sudija, shodno važećim pravilima. S tim u vezi, odluke nadležnih tijela Sudskog savjeta, koje utiču na karijere sudija i utvrđuju ocjenu njihove sposobnosti i efikasnosti rada, predstavljaju obavezne korake na daljem putu reforme pravosuđa. 
 
Stoga, crnogorskom sudstvu je neophodan kontinuitet i stabilnost rada Sudskog savjeta, kao samostalnog i nezavisnog organa koji obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Sve suprotno tome, odnosno, bilo kojim potresom funkcije Sudskog savjeta bi se sudstvu nanijela ogromna šteta. S tim u vezi, ističem da nas vladavina prava na kojoj je zasnovana Crna Gora i zahtjevi međunarodne zajednice na njenom unaprjeđenju, profesionalno i moralno obavezuju da unaprijed razmišljamo i planiramo dalje oblikovanje pravosuđa i donošenje odluka u interesu sudstva. 
 
U nadi da će današnji sastanak doprinijeti razumijevanju standarda Savjeta Evrope i preporuka Konsultativnog vijeća evropskih sudija i razmjeni mišljenja povodom evaluacije rada, zahvaljujem na pažnji. 

Ostale informacije