Konsultativni sastanak sa sudijama: "Ocjenjivanje sudija u Crnoj Gori"

14. 02. 2019.

Uvaženi zamjeniče predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore, gospodine   Šljivančaninu,
poštovane dame Danilović i Longo,
cijenjene sudije,
dame i gospodo,

Dozvolite da na početku današnjeg konsultativnog sastanka izrazim zahvalnost Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici što nas je ponovo okupila u cilju upoznavanja svih sudija sa standardima Savjeta Evrope i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija u odnosu na postupak evaluacije sudijskog rada.

Sa posebnim zadovoljstvom sam primila vijest o produženju projekta "Odgovornost u pravosudnom sistemu", u okviru Horizontalnog programa. Vjerujem da ćemo u naredenom periodu sarađivati uspješno, kao i do sada i da će nas zajedničke aktivnosti približiti ispunjavanju privremenih mjerila u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Procjena profesionalnog rada pojedinačnog sudije i njegovih sposobnosti su preduslovi za zaštitu sudijske nezavisnosti i unaprjeđenje kvaliteta i efikasnosti sudskog sistema. Vrhovni sud Crne Gore poklanja stalnu pažnju ovim značajnim pitanjima.

Nezavisnost sudija, kao nužan preduslov za očuvanje vladavine prava, ipak ne znači neodgovornost sudije za svoj rad.

Naprotiv, interes javnosti zahtijeva najbolji mogući kvalitet pravde, koju može obezbijediti pravosuđe koje se kontinuirano unaprjeđuje, a jedan od načina za postizanje boljeg kvaliteta i efikasnijeg sudskog sistema predstavlja upravo - ocjenjivanje rada sudija. 

Zato su crnogorskom sudstvu, čija je budućnost u Evropskoj uniji, potrebna kvalitetna, objektivna i razumna mjerila rada sudija, čija će primjena dovesti do sofisticiranog sistema napredovanja. Takva primjena se mora sprovesti isključivo u korist građana, odnosno "korisnika" pravde.

Danas je takođe prilika i da podsjetimo da je prilikom ocjenjivanja sudija, od izuzetne važnosti uspostaviti fer odnos između efikasnosti i kvaliteta rada sudije.

U cilju poštovanja principa nezavisnosti sudija i snažne opredijeljenosti sudstva da sprovede sistem ocjenjivanja, smatram da je sistem ocjenjivanja moćno sredstvo za ispunjenje svih ključnih zahtjeva sudske vlasti. Istovremeno, ne smijemo zaboraviti da ciljevi ocjenjivanja treba da budu suštinski, a ne formalni, i da sudije treba podsticati da ostvaruju najbolji rezultat, a ne prosječni. 

Svjesni smo da proces ocjenjivanja nije idealan, te da ne postoji jednostavan način da se ocijeni rad sudije, ali je važno da to pokušamo, a da prepustimo praksi da sama ukaže u kojem pravcu treba unaprijediti evaluaciju.

Uvjerena sam da će današnji sastanak doprinijeti razumijevanju standarda Savjeta Evrope i preporuka Konsultativnog vijeća evropskih sudija, kao i razmjeni mišljenja povodom evaluacije rada sudija, a sve u zajedničkom cilju - unaprjeđenju rada sudija.

Zahvaljujem na pažnji.


 Kabinet predsjednice
 
 
 

Ostale informacije