LJUDSKA PRAVA KORISNIKA DROGA U CRNOJ GORI

-predstavljanje rezultata projekta-


Izvještaj o realizaciji projekta "Dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore" biće javno predstavljen 20.marta 2013. godine, u PR Centru u Podgorici, sa početkom u 10.00h.
 
Projekat o ljudskim pravima korisnika droga u Crnoj Gori realizuju nevladine organizacije Juventas i Centar za monitoring (CEMI) na osnovu potpisanog memoranduma o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore.
 
U uvodnom dijelu govoriće predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković, predsjednica Upravnog odbora Juventasa Ivana Vujović i direktor Pravnog odeljenja CEMI-ja Vlado Dedović.
 
Cilj Projekta je smanjenje nivoa kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, s akcentom na identifikaciji i dokumentovanju slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu s aspekta primjene domaćih i međunarodnih standarda vođenja fer i pravičnog krivičnog postupka.
 
Pored prezentacije nalaza i preporuka o poštovanju standarda fer i pravičnog suđenja, posebna pažnja će biti posvećena korisnicima droga i odnosu sa policijom, kao i zdravstvenoj zaštiti u zatvorima.

Ostale informacije