Međunarodna naučna konferencija - Pravni fakultet UCG

27. 10. 2017.

Izlaganje predjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice
 "Reforma pravnog sistema Crne Gore - Pravosuđe i temeljna prava"

 
Zadovoljstvo mi je proslaviti sa vama 45 godina rada Pravnog fakulteta Podgorica Univerziteta Crne Gore. Vrhovni sud Crne Gore cijeni riječ naučnih poslenika i rado se odaziva njihovom pozivu za učešće u raspravama. Dozvolite mi da na početku podijelim sa vama da me izuzetno raduje uspješna realizacija našeg Memoranduma o saradnji, čiji je glavni cilj kvalitetno pravničko obrazovanje i sticanje stručne prakse. Uvjeravam vas da namjeravamo ispuniti ciljeve Memoranduma, i to ne samo zbog toga što nas naši potpisi obavezuju na to, već zbog toga što shvatamo njegov značaj za naše cjelokupno društvo.

Crnogorsko sudstvo je uspješno iznijelo značajan korpus reforme na polju reforme pravosuđa, kako u suštinskom, tako i u organizacionom smislu. Predanim radom sudija, čiji je sastav podmlađen i modernizovan, pod svijetlima sistema regionalne i međunarodne saradnje, zabilježili smo nesumnjiv napredak u oblasti reforme pravosuđa.

Kao što nam je svima dobro poznato, na putu našeg pridruživanja Evropskoj uniji, nerijetko govorimo o reformi pravnog sistema, pravosuđu i temeljnim pravima. Danas, nakon 4 godine od otvaranja poglavlja 23, smatram da kod nas nema zamora, već naprotiv, moramo uložiti dodatnu snagu kako bi sproveli sve isplanirane aktivnosti do kraja.

Vrhovni sud Crne Gore je, podsjetiću vas, u dosadašnjem periodu strategijske reforme pravosuđa bio i ostao snažno posvećen jačanju nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa, predan vladavini prava i unaprjeđenju kvaliteta poštovanja ljudskih prava i sloboda. Nakon ustavnih amandmana, današnje nezavisno sudstvo, koje je posvećeno borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, preduzima sve pozitivne obaveze u garantovanju osnovnih ljudskih prava i sloboda i njihove zaštite, bez ikakvih ograničenja, osim u slučajevima propisanim zakonom i onda kada je to neophodno u demokratskom društvu.

Naime, za relativno kratko vrijeme su u pravosuđu, preduzeti brojni zahvati. Koristim riječ “zahvati”, zbog toga što smo preduzimanjem konkretnih reformi poboljšali rad sudstva u oblastima koje su od vitalnog značaja za komunitarno pravo, svjesni činjenice da su nezavisno, depolitizovano i efikasno sudstvo, preduslov za prijem Crne Gore u članstvo Evropske unije. Unaprjeđenjem suđenja u razumnom roku, podizanjem transparentnosti rada sudova i edukacijom sudija u primjeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, svakodnevno nastojimo stimulisati povjerenje građana u pravosuđe, svjesni toga da je samo jedna odluka suda dovoljna da snizi zadobijeno povjerenje, koje ćemo zatim ponovo podizati pojačanim mjerama, što sve čini ovaj proces neiscrpnim, a naše djelovanje konstantno aktivnim.

Ističem da funkcija pravosuđa jeste da jačanjem vladavine prava doprinese očuvanju demokratskog društva. Kada kažem demokratsko društvo, mislim na društvo koje ne zna za polovična rješenja u primjeni zakona, kompromise u zaštiti ljudskih prava i sloboda, ili sankcionisanju nasilnog ekstremizma i terorizma. Dakle, odgovorni pojedinci u društvu, u okviru svojih nadležnosti, moraju razgovarati međusobno, dijeliti informacije i time doprinijeti sigurnosti društva koje je rukovođeno vladavinom prava i poštovanjem temeljnih prava iz Evropske konvencije.

Činjenica da su neki od postavljenih strateških ciljeva bili više izazovni od drugih, ne umanjuje naše stečeno iskustvo koje će nam pomoći da sjutra osmislimo nove aktivnosti u cilju dostizanja rješenja. Uostalom, u tome se i ogleda kreativna uloga koju veliki nosioci reforme pravosuđa, kakav je Vrhovni sud, mogu preuzeti na sebe. 

Takođe, znamo da u procesu pregovora sa Evropskom unijom, nijesmo dobili “meni” na kojem su ponuđeni nezavisnost, odgovornost, profesionalizam, kvalitet pravde, efikasnost sudstva i drugi evropski standardi, a da sa druge strane stola Evropska unija ne štrikira naše zahtjeve.

Nasuprot tome, pravila pridruživanja, istaknuta u poglavlju – pravosuđe i temeljna prava su fer i jasna i kao takva smo ih s punom odgovornošću i prihvatili. Nadam se da sam u ovih par minuta uspjela da vas uvjerim da će sudska vlast istim tempom nastaviti sa ispunjavanjem svojih obaveza prema pravnoj državi i našim građanima, kao i do sada.

I na kraju, želim vas podsjetiti na uvijek aktuelne riječi Aristotela: “Ići sudiji, znači ići pravdi”. Stoga, predlažem da sa današnjeg visokog skupa stručnjaci ponesu sa sobom poruku da je u ovim brzim vremenima nekada dobro zastati i prisjetiti se osnovnih načela zbog kojih se bavimo našim profesijama, a studentima toplo preporučujem da se u budućnosti rukovode isključivo tim principom.
 
 

Ostale informacije