Međunarodni okrugli sto o prekograničnom izvršenju u privrednim sporovima na Zapadnom Balkanu

Pozdravni govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice

19. 10. 2018.

Uvaženi predsjedniče Komore, gospodine Latkoviću,

poštovani predstavnici ministarstava pravde Crne Gore, Srbije, Albanije i komora javnih izvršitelja,

dame i gospodo, predstavnici medija,

Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim na Međunarodnom okruglom stolu koji se održava u Crnoj Gori, u ovom lijepom ribarskom mjestu.

Uvijek me raduju inicijative za regionalnim povezivanjem, jer razvijanjem saradnje među pravosudnim činiocima regiona postižemo istinsku razmjenu mišljenja i iskustava, a time i unapređujemo sistem u nacionalnim okvirima.
 
Želim posebno da istaknem da, iako su javni izvršitelji kao nosioci nove pravosudne profesije, uspostavljeni zakonom 2011. godine, a par godina kasnije i imenovani, crnogorsko sudstvo je osjetilo rezultate vašeg rada veoma brzo.

Poznato nam je da je Crna Gora u ranijem periodu bila suočena sa brojem zaostalih predmeta, u kojem su značajan udio imali izvršni predmeti. Imajući u vidu da se sve zemlje koje su u procesu reforme pravosuđa, suočavaju sa takvim izazovom, kreiran je sistem javnih izvršitelja, kako bi naše pravosuđe bilo efikasno, djelotvorno i funkcionisalo pravilno.

Kao rezultat ovih strateških aktivnosti, postigli smo značajno rastrećenje sudova u pogledu rješavanja izvršnih predmeta i unaprijedili zaštitu prava stranaka na suđenje u razumnom roku, koje obuhvata i pravo na izvršenje presude, koje proizilazi iz samog značenja pojma "suđenja”.

Države koje prihvataju vladavinu prava, moraju štititi sprovođenje konačnih, obavezujućih sudskih odluka, koje ne mogu ostati nesprovedene na štetu jedne strane. Imajući u vidu temu Okruglog stola, želim posebno da istaknem da bez obzira na to da li izvršenje treba da se obavi u odnosu na privatnog subjekta ili u odnosu na državu, država ima dužnost da preduzme sve potrebne korake u okviru svojih nadležnosti da bi se izvršila pravosnažna sudska presuda i u tome država mora da obezbijedi djelotvorno učešće cijelog državnog aparata.

Crnogorskim sudovima su neophodni profesionalni, odgovorni i visoko stručni javni izvršitelji, jer samo kao takvi mogu doprinijeti poštovanju temeljnog principa "ne samo da pravda mora biti sprovedena, već se mora vidjeti da je pravda sprovedena".

Na kraju, želim da vam uputim riječi podrške za vaše naredne aktivnosti na unaprjeđenju sistema javnih izvršitelja. Želim vam plodonosnu debatu i uspješan dalji rad danas.

Zahvaljujem na pažnji.


Kabinet predsjednice 


Ostale informacije