Memorandum o saradnji Vrhovnog suda i NVO "Centar za ženska prava"

07. 03. 2016.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i izvršna direktorka nevladine organizacije Centar za ženska prava Maja Raičević potpisali su danas Memorandum o saradnji.
 
Svrha Memoranduma je razmjena informacija i saradnja Vrhovnog suda i Centra za ženska prava na implementaciji projekata i aktivnosti u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, suzbijanju diskriminacije žena i promociji ravnopravnosti žena i muškaraca.
 
Uspostavljenom saradnjom Centar za ženska prava realizovaće aktivnosti monitoringa sudskih postupaka u oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama i trgovine ljudima, uz puno poštovanje nezavisnosti i samostalnosti sudskog sistema pravosudnog sistema i zakona Crne Gore i Zakona o zaštiti ličnih podataka.
 
Posebna pažnja biće posvećena organizaciji programa obuka sa ciljem unapređenja kapaciteta sudija za primjenu standarda za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, prvenstveno Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
 
Fotografiju sa današnjeg sastanka možete preuzeti iz Odeljka Galerija.
                                   
                                                                                  

Ostale informacije