Nacionalna konferencija "Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i buduće perspektive"

Govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore

19. 09. 2018.

Uvažena gospođo Longo,
poštovani gospodine Rank,
poštovana direktorice Centra za demokratiju i ljudska prava, gospođo Bešić,
predstavnici institucija nadležnih za pravosudnu saradnju, civilnog sektora i medija,
dame i gospodo,
 
Zahvaljujem na upućenom pozivu da otvorim prvu Nacionalnu konferenciju o pravosudnoj saradnji, koju organizuje nevladina organizacija CEDEM. U ime Vrhovnog suda Crne Gore, izražavam posebno zadovoljstvo što današnja Nacionalna konferencija potvrđuje trend porasta pažnje koja se posvećuje međunarodnoj pravosudnoj saradnji u građanskim i krivičnim stvarima, a naročito u svjetlu ispunjavanja kriterijuma za pristup Crne Gore Evropskoj uniji, kroz jačanje pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.  
 
Pravosudna saradnja je ključna u borbi protiv organizovanog kriminala. Kao kompleksna i usko stručna oblast, ona zahtijeva poznavanje nacionalnih, evropskih i međunarodnih standarda, a nerijetko i poznavanje stranih jezika i dobrih vještina u komunikaciji. 

Podsjetiću vas da je u Izvještaju o napretku za Crnu Goru konstatovano da se sprovodi obuka sudija i državnih tužilaca, ali da je potrebno usvojiti program obuka u oblasti pravosudne saradnje u krivičnim stvarima. Imajući u vidu da je u aprilu usvojen Program obuka u okviru projekta EUROL 2, Crna Gora je učinila značajan pomak za unaprjeđenje znanja sudija i njihovih saradnika u ovoj oblasti. 

Sudije i državni tužioci, kao stožeri pravosudne saradnje, moraju održavati uzajamno povjerenje u prekograničnim predmetima i dobru volju za rješavanjem svih izazova koji mogu nastati u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći sa susjednim državama i članicama Evropske unije. 

U cilju pružanja najbrže i najšire moguće pravne pomoći u krivičnim stvarima, sudstvo je pružilo doprinos u procesu kreiranja nacionalnog normativnog okvira sa državama članicama EU, kroz aktivno učešće u radnim tijelima. 

Posebno ističem da je sudstvo proaktivno djelovalo na planu pravosudne saradnje i blagovremeno primijetilo da će primjena pravnih instrumenata Evropske unije u ovoj oblasti biti poseban izazov za sudije i da će se povećati njihov obim rada, zbog čega su nam potrebne dodatne obuke o pravnoj pumoći, kako u građanskim, tako i u krivičnim stvarima. 

Očekujem da će nam ekspertska pomoć, koja je kvalitetna, ali primjenjiva u našem pravosuđu, pomoći da dodatno osnažimo efikasnost mehanizama pravne pomoći i da ćemo unaprjeđivanjem pouzdane i konzistentne pravosudne saradnje sa drugim državama otkloniti sve prepreke u pružanju odlučnog odgovora na organizovani kriminal. Izražavam nadu i da će sve institucije koje učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći doprinijeti jačanju takvog pravnog prostora.

Zahvaljujem na pažnji i želim vam uspješan nastavak Nacionalne konferencije. 
 

 
Kabinet predsjednice
 
 

Ostale informacije