Nastavak projekta "Monitoring rada sudova"


Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica sastala se danas, 13. marta 2012. godine, sa predstavnicima Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).
        
Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje na projektu "Monitoring rada sudova" koji će za fokus imati transparentnost rada sudova i interakciju sa građanima, finansijski menadžment u sudovima, kao i efikasnost sudskih postupaka.
 
Projekat će trajati narednih 14 mjeseci, a monitoring će obuhvatiti Osnovne sudove u Podgorici, Bijelom Polju, Kotoru i Upravni sud.

Ostale informacije