Novo radno vrijeme u svim sudovima

25. 03. 2017.

U svim sudovima u Crnoj Gori od 26. marta 2017. godine, radno vrijeme počinje u 7:00 časova, a završava se u 15:00 časova.
Odmor u toku dnevnog rada traje 30 minuta, od 11:00 do 11:30 časova.

Poštujući Uredbu Vlade o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom je propisano radno vrijeme od 07:00 do 15:00 časova, odlučeno je da i sudovi usklade svoje radno vrijeme sa državnom upravom. 

Uvođenjem novog režima radnog vremena u sudovima, očekuje se bolja sinhronizacija komunikacije između državnih organa, kao i poboljšanje radnog učinka zaposlenih. 

 

                                                                                                     Kabinet predsjednice


Ostale informacije