Novoimenovani šef Misije Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strazburu u posjeti Vrhovnom sudu

Novoimenovani šef Misije Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strazburu u posjeti Vrhovnom sudu

 

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica primila je novoimenovanog šefa Misije Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strazburu Anu Vukadinović.   

Tema sastanka je bilo informisanje šefa Misije o stanju i rezlutatima u radu crnogorskih sudova.

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore upoznala je šefa Misije sa pozivom Evropskog suda za ljudska prava Crnoj Gori da kao država članica uputi jednog sudiju ili diplomiranog pravnika na polugodišnji ili godišnji rad u Registraru suda.

Ana Vukadinović je obaviještena o ulozi novoosnovanog Odjeljenja u Vrhovnom sudu Crne Gore koje čine troje iskusnih sudija, a koje će pratiti praksu Evropskog suda za ljudska prava i raditi na usklađivanju crnogorske sudske prakse s istom.

Naglašena je uloga Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije koji će u saradnji s EIPA (Evropski Institut za javnu upravu) iz Luksemburga organizovati obuke o pravu EU, a koje će proći određeni broj sudija.

Šef Misije je upoznata i sa planiranim prijedlozima za izmjenu Ustava koji se tiču izbora predsjednika Vrhovnog suda, kao i o namjeravanim izmjenama u sastavu Sudskog savjeta, a informisana je i o tekućim projektima partnera sudske vlasti - IMG, OSCE, USAID (preko East-West Menadžment Instituta).


Ostale informacije