Odbijen zahtjev opuženog Nebojše Medojevića i njegovih advokata za snimanjem i javnim prenosom suđenja

24. 04. 2018.

Na osnovu čl. 55 Sudskog poslovnika predsjednica Vrhovnog suda donijela je danas Rješenje kojim se ne odobrava zahtjev optuženog Nebojše Medojevića i njegovih branilaca, adv. Dražena Medojevića i adv. Ivana Šebeka, za snimanjem i javnim prenosom suđenja u predmetu Višeg suda u Podgorici Ks.br.44/2017, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela pranje novca iz čl.268 st.2 u vezi st 1, u vezi čl. 23 i čl.49 Krivičnog zakonika.
 
Sudija Višeg suda u Podgorici Vesna Pean, predsjednica vijeća u predmetu Ks.br.44/2017, dostavila je 23.04.2018. godine predsjednici Vrhovnog suda kopiju zapisnika o glavnom pretresu od 18.04.2018. godine, kako bi saglasno čl. 55 Sudskog poslovnika odlučila o predlogu optuženog Nebojše Medojevića i njegovih branilaca koji su zahtijevali da se predstojeća suđenja u ovom predmetu snimaju i javno emituju, čije obrazloženje zahtjeva je unijeto u zapisnik.
 
Čl.55 st.1 Sudskog poslovnika propisuje da na suđenju nije dozvoljeno fotografisanje, audio i audiovizuelno snimanje osim kad za određeno suđenje to odobri predsjednik Vrhovnog suda, o čemu mora biti upoznat sudija koji postupa u predmetu i to najmanje 24 časa prije početka suđenja.
 
Predsjednica Vrhovnog suda ne odobrava zahtjev za snimanjem i javnim prenosom, preko javnih emitera, suđenja u predmetu Višeg suda u Podgorici Ks.br.44/2017, jer je javnost ovog krivičnog postupka obezbijeđena. Javnost krivičnog postupka, koja se ogleda u pravu svakog punoljetnog lica da prisustvuju suđenju i da o postupku bude obaviješteno putem sredstava javnog informisanja nije dovedena u pitanje uskraćivanjem odobrenja za javnim snimanjem i prenosom cijelog postupka, jer građanima i novinarima/medijima neće biti uskraćena mogućnost izvještavanja sa predmetnog suđenja. Iz tog razloga neosnovani su zahtjevi optuženog Nebojše Medojevića i njegovih branilaca da se suđenje treba snimati i javno prenositi jer „postoji opravdan interes“ i da „građani trebaju da imaju uvid u ono što se dešava na suđenju“.
 
Imajući u vidu da o krivici optuženih odlučuje sud koji je samostalan, nezavisan i nepristrasan u svom radu, to će optuženi Medojević i njegovi branioci biti u prilici da u dokaznom postupku i završnim riječima, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, ospore optužnicu za krivična djela koja mu se stavljaju na teret. S tim u vezi, javno snimanje i emitovanje suđenja nije pravni standard niti konstituent prava na pravično suđenje za koje optuženi Medojević smatra da će mu uskraćivanjem javnog prenosa suđenja biti ugroženo.
 
Audio snimci završnih riječi i objave presude biće izvršeno od strane Odeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije i multimediju Sekretarijata Sudskog savjeta, a snimci objavljeni na web stranici Višeg suda u Podgorici, u dijelu Audio zapisi, zbog čega je javnost krivičnog postupka u predmetu Ks. br.44/2017 u potpunosti obezbijeđena.
 
Kabinet predsjednice
 
 

Ostale informacije