ODGOVOR DEMOKRATSKOM FRONTU

29. 08. 2017.


CRNA GORA
VRHOVNI SUD
Su.V br.562/17
Podgorica, 29.08.2017.
 
 
-DEMOKRATSKOM FRONTU-
 
                                                                                              PODGORICA
 
 
Veza: Akt br.538/17 od 28.08.2017.godine, zaveden kod Pokreta za promjene.

 
Navedenim aktom tražili ste od  mene da najkasnije do 01.09.2017.godine donesem rješenje o ukidanju pritvora prema Mihailu Čadjenoviću, Dejanu Vujisiću, Željku Šćepanoviću i Momiru Nikoliću.
S tim u vezi obavještavam vas  sljedeće:
1.Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore nije ovlašćen da donosi rješenje o odredjivanju ili ukidanju pritvora, već su ta pitanja u funkcionalnoj nadležnosti sudija za istragu i sudskih vijeća u različitim sudovima, koja su sastavljena u skladu sa zakonom.
2.Prema podacima koje sam pribavila, Mihailu Čadjenoviću je produžen pritvor nakon podignute optužnice, koja je dostavljena Višem sudu u Podgorici. Rješenje o produženju pritvora donijelo je vanraspravno vijeće tog suda u skladu sa odredbama čl.179 Zakonika o krivičnom postupku. Prema tome, ovlašćenje za ukidanje ili eventualno produženje pritvora u daljem toku postupka je u nadležnosti Višeg suda u Podgorici. Obaveza je vanraspravnog ili raspravnog vijeća tog suda da svaka dva mjeseca ispita da li i dalje stoje razlozi za zadržavanje okrivljenog u pritvoru (čl.179 st.2 Zakonika o krivičnom postupku).
3.Pritvor prema okrivljenim Dejanu Vujisiću, Željku Šćepanoviću i Momiru Nikoliću zadnji put je produžen rješenjem Vrhovnog suda Crne Gore Kr-S.br.5/17 od 14.08.2017.godine. Tim rješenjem pritvor je produžen do 15.10.2017.godine. Iz donijetog rješenja može se zapaziti da je vijeće Vrhovnog suda dalo detaljne razloge za postojanje pritvorskih osnova na kojima je bazirano dalje trajanje pritvora. U ovom predmetu postupak je u fazi istrage i pritvor se može ukinuti na predlog državnog tužioca o kojem bi odlučivao sudija za istragu, saglasno čl.178 st.1 Zakonika o krivičnom postupku, koji u tom slučaju donosi rješenje o ukidanju pritvora. Nadalje, sudija za istragu može ukinuti pritvor na predlog okrivljenog ili njegovog branioca, s tim što je obavezan da prije donošenja odluke zatraži mišljenje državno tužioca i da o podnijetom predlogu odluči obrazloženim rješenjem. Prema tome, Vrhovni sud se ne može miješati u gore navedene nadležnosti Višeg suda u Podgorici.
Vrhovni sud je, prema odredbi čl.177 st.3 Zakonika o krivičnom postupku nadležan da po predlogu državnog tužioca donese rješenje o produženju pritvora ili o odbijanju takvog predloga. Pritvor po odluci Vrhovnog suda može se produžiti najviše do tri mjeseca i to samo u fazi istrage. Kako je u konkretnom slučaju protiv okrivljenih produžen pritvor do 15.10.2017.godine, odnosno za dva mjeseca, to će Vrhovni sud u slučaju da pritvor ne bude ukinut do navedenog datuma, ukoliko bi državni tužilac stavio predlog za produženje pritvora, a istraga do tada ne bude završena, ocijeniti da li i dalje stoje razlozi za zadržavanje okrivljenih u pritvoru.
Konačno, nadležni sudovi će u daljoj proceduri svestrano sagledati okolnosti koje su od značaja za dalje trajanje pritvora i donijeti odluke za koje će dati razloge utemeljene na zakonu.


S poštovanjem,
 
                                                             PREDSJEDNICA SUDA
                                                                   Vesna Medenica
 

Ostale informacije