ODGOVOR PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA NA TEKST OBJAVLJEN U DN „DAN“

DNEVNA NOVINA „DAN“
- glavnom i odgovornom uredniku, gdinu Mladenu Milutinoviću-
 
                                                                                                                      PODGORICA
 
 
 
Poštovani gdine Milutinoviću,
 
 
Povodom teksta objavljenog u dnevnoj novini „Dan“ 7.jula 2012. godine na naslovnoj i 11. strani pod nazivom „Medenica, Šturanović i Žugić betonirali obalu“, a u cilju istinitog informisanja javnosti, saglasno Zakonu o medijima dajem sledeći odgovor:
 
 
Neistinite su tvrdnje iznijete u navedenom tekstu autora Ž. Komnenovića da je predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica vlasnik vile u Krašićima, a samim ti i netačni navodi da predsjednik devastira obalu betoniranjem i obavljanjem građevinskih radova na vili koja i ne postoji.
 
Naime, kao predsjednik Vrhovnog suda i kao javni funkcioner svake godine Komisiji za konflikt interesa uredno podnosim izvještaj o prihodima koje ja i članovi mog domaćinstva ostvaruju i to počev od 2005. godine.
Sva imovina koju posjeduje moja porodica kao porodica predsjednika Vrhovnog suda javno je objavljena na web stranici Komisije, a više puta je i bila predmet članaka različitih medija u Crnoj Gori. Ono što je nesporno jeste da je moj sin vlasnik nepokretnosti ukupne površine 160m2 u Krašićima koja je uredno prijavljena ((List nepokretnosti broj 1117 i to 90m2 šume 3. klase (broj 7, podbroj 4) i 70m2 pašnjaka 4. klase (broj 196, podbroj 2)), pa su maliciozni natpisi i tvrdnje o posjedovanju navodne vile koju Vaš novinar u namjeri stvaranja ubjedljive priče čak potkrepljuje fotografijom jedne građevine ispod koje stoji natpis „vila Vesne Medenice“.
 
Imajući u vidu neprovjerene i neistinite tvrdnje o vili u vlasništvu predsjednika Vrhovnog suda tekst novinara Komnenovića jedino se može cijeniti kao neprofesionalno postupanje, suprotno Kodeksu novinarske etike, koje je sračunato jedino na urušavanje mog ličnog i profesionalnog kredibiliteta kao predsjednika najviše crnogorske sudske instance. Potvrda ovakve ocjene leži u činjenici da novinar Komnenović, navodno želeći da čuje i drugu stranu, naglašava u tekstu da je bezuspješno pokušao da stupi u kontakt sa predsjednikom Vrhovnog suda.
Ovakva tvrdnja autora jedne od najtiražnijih novina u državi ne podriva samo transparentnost rada predsjednika Vrhovnog suda nego i ugled dnevne novine „Dan“ i povjerenje njenih čitalaca jer ovakav neisitinit navod prevazilazi okvire ozbiljnosti novinarske profesije i poprima tabloidan karakter.
 
U cilju potpunog i istinitog informisanja crnogorske javnosti i Vas kao glavnog i odgovornog urednika, obavještavam Vas da ni novinar Komnenović, kao ni bilo ko iz Vaše redakcije ovim povodom nije kontaktirao predsjednika Vrhovnog suda niti šefa Kabineta predsjednika koji je ovlašćeno lice za odnose sa javnošću u Vrhovnom sudu, bilo telefonom ili elektronskim putem, kao što to čine drugi domaći i inostrani mediji sa kojima kao predsjednik Vrhovnog suda imam izvanrednu i otvorenu saradnju.
 
Poštujući slobodu izražavanja i princip novinarskog istraživačkog rada i uzimajući u obzir činjenicu da sam Vam se sličnim povodima i ranije obraćala vjerujem da ćete saglasno Zakonu o medijima integralno objaviti moj odgovor i dati napor sa Vaše strane da kada je predsjednik Vrhovnog suda u pitanju Vaši novinari me zaista i kontaktiraju kako bi se javnost u našoj državi istinito i objektivno informisala o svim aktivnostima predsjednika što je vjerujemo u mom i interesu dnevne novine „Dan“.
Na kraju, autoru i naručiocu teksta u slučaju da dokažu svoje tvrdnje, a što je nemoguće jer ne posjedujem nikakvu viliu u Krašićima sem označene nepokretnosti, pokloniću ključeve vile ili kog drugog građevinskog objekta ako se dokaže da je u mom porodičnom vlasništvu ili pod tuđim imenom, a na bilo koji način se može povezati sa imenom Vesne Medenice.
 
 
U nadi da ćemo udariti temelje budućoj uspješnoj saradnji,
 
 
 
         S poštovanjem,
 
          
 
                                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                  Vesna Medenica
 

Ostale informacije