Održan konsultativni sastanak sa predstavnicima medija

17. 12. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, održala je 14. decembra 2018. godine konsultativni sastanak sa predstavnicima medija u cilju predstavljanja novog načina komunikacije sudstva i medija, koji će biti uspostavljen na osnovu posebnog dokumenta - Komunikacionog protokola sudova u Crnoj Gori (KOPS). Ovaj Protokol je po svojoj prirodi jedinstven u regionu i očekuje se da doprinese promovisanju efikasnosti rada sudova, jačanju autoriteta, ugleda suda i povjerenja javnosti u pravično, nezavisno i kompetentno sudstvo.
 
Protokolom se detaljno reguliše komunikacija sa medijima, kao najznačajnijim kanalom komunikacije sa javnošću. Imajući u vidu da će na ovaj način mediji aktivno učestvovati u primjeni Protokola, predstavnici medija su na sastanku iznijeli svoje mišljenje o dosadašnjoj komunikaciji sa sudskom vlašću i iznijeli sugestije za unaprjeđenje saradnje u budućnosti. 
 
Konsultativni sastanak je takođe bila prilika da najviši sud u državi čuje riječ medijske zajednice, kako bi zajedničkim radom svi učesnici u komunikaciji doprinijeli objektivnom, istinitom i blagovremenom saopštavanju informacija javnosti, kroz jedan novi, kooperativan i proaktivan pristup prema medijima.
 
Kabinet predsjednice
 

Ostale informacije