Održan prvi forum Mreže viših sudova u Strazburu

07. 07. 2017.

U Strazburu je 16. juna 2017. godine održan prvi forum Mreže viših sudova, kojem je prisustvovala Tijana Badnjar, zastupnica crnogorskih sudova u Mreži. Mreža, čiji je glavni zadatak razmjena informacija sa Evropskim sudom za ljudska prava o sudskoj praksi, konvencijskom i nacionalnom pravu, pokrenuta je u oktobru 2015. godine, a proistekla je iz zajedničke obaveze Evropskog suda i nacionalnih sudova za primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Prvi forum je organizovan sa ciljem da se kontakt osobe koje su određene ispred nacionalnih sudova upoznaju, razmijene dosadašnja iskustva, ali i da rasprave mogućnost unapređenja dalje saradnje sa Evropskim sudom.

Sastanak je otvorio predsjednik Evropskog suda, Gvido Rajmondi koji je istakao da je Mreža izuzetno značajna za rad tog suda i da raduje činjenica da se broj članova Mreže povećava. 

Ana Ostin, zamjenica Jurisconsult-a, koji djeluje u okviru Registra Evropskog suda, predstavila je Intranet Mreže, kojem kontakt osobe imaju pristup i preko kojeg se razmjenjuju informacije.

Sudija Evropskog suda, Siofra O'Leary, upoznala je prisutne sa odredbama Protokola 16, sa posebnim fokusom na savjetodavna mišljenja koje države mogu zahtijevati od Evropskog suda. Protokol 16, koji će stupiti na snagu kada se deset država članica saglasi da budu vezane njime, proširuje savjetodavnu nadležnost Suda i omogućuje mu da daje savjetodavna mišljenja u pitanjima koja se odnose na tumačenje i primjenu prava i sloboda zagarantovanih Konvencijom.

U okviru sastanka, organizovana je i obuka za korišćenje Intraneta, a izlaganje su imali i predstavnici francuskog Državnog savjeta i Suda kasacije, koji su bili i prvi članovi Mreže.
 
                                                                                                          Kabinet predsjednice

Ostale informacije