Okrugli sto „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“

13. 06. 2018.

Okrugli sto na temu „„Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“ održava se danas u Podgorici, u hotelu „Ramada“, sa početkom u 10.30h.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratili:
  1. Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore
  2. Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore
  3. Marijana Laković-Drašković, generalna direktorka u Ministarstvu pravde
  4. Sofija Gelašvili,  šefica Jedinice 2 za reforme u sektoru pravosuđa Savjeta Evrope
Cilj okruglog stola je da se sumiraju rezultati ostvareni na sprovođenju sistema disciplinske i etičke odgovornosti sudija u Crnoj Gori, kao i da se predstave izazovi sa kojima ze države članice Savjeta Evrope suočavaju kada je riječ o različitim aspektima odgovornosti u pravosuđu.

Učesnici okruglog stola su predsjednici crnogorskih sudova, sudije Vrhovnog suda, članovi Sudskog savjeta, predstavnici Ministarstva pravde, Advokatske komore, nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Okrugli sto organizuju Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, u saradnji sa Vrhovnim sudom i Sudskim savjetom Crne Gore.
 
Kabinet predsjednice





Ostale informacije