Okrugli sto na temu slobode izražavanja

04. 07. 2018.

Okrugli sto na temu „Sloboda izražavanja-Evropska konvencija o ljudskim pravima i relevantno zakonodavstvo i praksa u Crnoj Gori“, održaće se 5-6. jula, u hotelu „Park“ u Bijeloj, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Aire Centra iz Londona.

Okrugli sto će otvoriti Miraš Radović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i Biljana Braithwaite, programska menadžerka za Zapadni Balkan u AIRE centru, dok će se drugog radnog dana prisutnima obratiti Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i Alison Kemp, britanska ambasadorka u Crnoj Gori.

Sudije Vrhovnog, Apelacionog suda Crne Gore, Viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) tokom dva radna dana diskutovaće o slobodi izražavanja u članu 10 EKLJ -uslovu da svako miješanje u ostvarivanje ove slobode mora da bude u skladu sa zakonom, da ima legitiman cilj i da bude srazmjerno, izvještavanju medija o pravosudnim pitanjima – pitanjima vezana za pravo na slobodu izražavanja u članu 10 EKLJP i pravo na pravično suđenje u članu 6 EKLJP, kao i o slobodi izražavanja sudija i kritici sudova i sudija od strane advokata koji zastupaju u predmetu i drugih zainteresovanih strana. Predavač na Okruglom stolu je Mirjana Lazarova Trajkovska, bivša sudija ESLJP.

Vrhovni sud u saradnji sa AIRE Centrom, uz podršku Britanske ambasade, počev od 2015. godine, sprovodi projekat „Implementacija Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudovima u Crnoj Gori”. Cilj projekta je stvaranje pravnog prostora zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom. Indikator uspjeha projekta jeste dostignuti nivo usavršavanja sudija, posebno sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u oblasti ljudskih prava i sloboda, usvajanja evropskih standarda i njihove pune primjene u nacionalnom pravnom poretku.
 
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije