OKRUGLI STO O PRIMJENI EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

04. 12. 2015.

Vrhovni  sud Crne Gore 7-8. decembra, u Kolašinu, organizuje Okrugli sto na temu "Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima u sudovima u Crnoj Gori - aktuelna pitanja" (EKLJP).
 
Skup će otvoriti predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i programski menadžer za Zapadni Balkan AIRE Centra iz Londona Biljana Brajtvejt.
 
Predavanja za crnogorske sudije održaće se o pravu na imovinu iz člana 1 Protokola 1 EKLJP, sa posebnim osvrtom na pitanja vezana za ekspropijaciju – formalna i de facto eksporpijacija i naknada, pravu na poštovanje privatnog i porodičnog života u vezi člana 8 Konvencije s osvrtom na pitanja vezana za urbanistički plan i zaštitu životne sredine, principe Evropskog suda prilikom određivanja iznosa pravične naknade u skladu sa članom 41 Konvencije i zabrani diskriminacije u smislu člana 14 Konvencije i Protokola 12.
 
Predavači su sudija iz Kraljevine Holandije Bert Maan i Ana Vilfan-Vospernik iz Registrara Evropskog suda za ljudska prava.
 
Okrugli sto se organizuje u saradnji s AIRE Centrom iz Londona i Britanskom ambasadom u Podgorici.

Ostale informacije