OKRUGLI STO O PRIMJENI EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

01. 03. 2017.

Vrhovni sud Crne Gore, u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, organizovao je dvodnevni Okrugli sto na temu “ Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima u sudovima u Crnoj Gori – aktuelna pitanja”, koji je danas počeo u Kolašinu. Skup su otvorili predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, Gavin Vesej, otpravnik poslova u  britanskoj ambasadi u Crnoj Gori, kao i programski menadžer za Zapadni Balkan  AIRE Centra iz Londona, Biljana Brajtvejt.
 
Okrugli sto je bio posvećen primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima od strane crnogorskih sudova, sa posebnim osvrtom na vezu između prava na pravično suđenje, prava na poštovanje privatnog i porodičnog života i slobode izražavanja.
 
Predavači su bili: Svetlana Vujanović i Dušanka Radović, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Bert Maan, sudija Apelacionog suda u Amsterdamu, kao i Nikolina Katić, iz Ureda Zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava.
 
                                                                                                             

                                                                                                        KABINET PREDSJEDNICE

Ostale informacije