Okrugli sto o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima

30. jun 2017. godine, hotel Hilton, Podgorica

Vrhovni sud Crne Gore, u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona, organizovao je Okrugli sto na temu “ Pravo na slobodu i sigurnost iz člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima”, koji je održan  u petak  30. juna 2017. godine, u hotelu Hilton u Podgorici.

Ovaj događaj svečano su otvorili predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, potpredsjednik Vlade i ministar pravde,  gospodin Zoran Pažin, ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Crnoj Gori, Nj.E. Alison Kemp i  programska menadžerka za Zapadni Balkan u AIRE centru, gospođa Biljana Brajtvajt.
 
Skupu su prisustvovale  sudije Vrhovnog suda, sudije ostalih crnogorskih sudova koji donose odluke o pritvoru, kao i državni tužioci koji takođe imaju značajnu ulogu prilikom odlučivanja o pritvoru.
 
Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “ Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima u sudovima u Crnoj Gori“, koji ima za cilj izgradnju kapaciteta sudova u Crnoj Gori kako bi se sudska praksa usaglasila sa evropskim pravom u oblasti ljudskih prava.
 
Mirjana Lazarova Trajkovska, bivša sudija Republike Makedonije pred ESLJP, upoznala je učesnike okruglog stola  sa konceptom člana 5 Evropske konvencije, i sa praksom Evrospkog suda za ljudska prava kada je riječ o osnovama za određivanje i produženje pritvora, kao i o neophodnosti obrazloženja odluka kojima se određuje ili produžava pritvor. O glavnim  izazovima u Crnoj Gori kada je u pitanju pritvor, kao i o alternativnim mjerama pritvoru, govorio je Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore. O alternativnim mjerama umjesto pritvora  i praksi ESLJP u tom kontekstu, govorila je  Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu BiH.
 
Značajan doprinos uspješnoj realizaciji ovih okruglih stolova daje aktivna diskusija, koja pomaže da se otklone sve nedoumice sa kojima se susrijeću sudije i državni tužioci u svom radu, i da se zajedničkim putem pronađu rješenja koja će unaprijediti stanje u praksi, a sve sa ciljem poštovanja međunarodnih standarda.

  Kabinet predsjednice
 
 

Ostale informacije