Okrugli sto u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra iz Londona

24. 11. 2017.

Okrugli sto „Naknada za neosnovani pritvor i zabrana retroaktivne primjene krivičnog prava, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i relevantno crnogorsko zakonodavstvo i praksa“, održaće se 27-28. novembra, u Budvi, u hotelu „Budva“, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra iz Londona.
 
U uvodnom dijelu učesnicima će se obratiti Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Alison Kemp, britanska ambasadorka u Crnoj Gori i Biljana Brajtvejt, programska menadžerka za Zapadni Balkan u AIRE centru.
 
Sudije Vrhovnog suda, sudije i predsjednici sudova u Crnoj Gori diskutovaće o pravu na naknadu zbog neosnovanog pritvora i glavnim izazovima u crnogorskom zakonodavstvu i praksi, pravu na naknadu zbog neosnovanog pritvora, pravičnom zadovoljenju u praksi Evropskog suda za ljudska prava zbog povrede čl. 3 i 8 Konvencije, kažnjavanju samo na osnovu zakona: zabrani retroaktivne primjene krivičnog prava i benefiti od blaže kazne
 
Predavači na dvodnevnom okruglom stolu biće sudija Vrhovnog suda Crne Gore Dušanka Radović, Nuala Mole iz Aire Centra i Nikolina Katić iz Ureda Zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava.
 
Skup u Budvi organizuje se organizuje u okviru projekta “Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima u sudovima u Crnoj Gori“, koji ima za cilj izgradnju kapaciteta sudova u Crnoj Gori kako bi se sudska praksa u oblasti ljudskih prava usaglasila s evropskim pravom.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije