Okrugli sto u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Savjeta Evrope i Evropske unije

29. 09. 2017.


Okrugli sto „Harmonizacija sudske prakse i usaglašavanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava“ održaće se 2-3.oktobra, u Budvi, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Evropske unije.
 
U uvodnom dijelu predviđeno je obraćanje:

1. Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore
2. Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde.
3. Anđele Longo, šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori
4. Predstavnika Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori
 
Sudije Vrhovnog suda i predsjednici sudova u Crnoj Gori, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP), predstavnici Savjeta Evrope i Sekretarijata ESLJP diskutovaće o konzistentnosti nacionalne sudske prakse kao preduslovu pravne sigurnosti, kršenju članova Evropske konvencije o ljudskim pravima i izvršenju presuda Suda u Strazburu.
 
Gost predavač na okruglom stolu biće Đuro Sesa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i zamjenik predsjednika Savjetodavnog vijeća evropskih sudova pri Savjetu Evrope.
 
Skup u Budvi organizuje se u okviru projekta „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, implementiranog u sklopu programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom Horizontal Facility.
 
Pozivamo novinare/snimatelje Vašeg medija da prisustvuju uvodnom otvaranju okruglog stola koje će se održati u Kongresnoj sali hotela „Avala“, u Budvi, u ponedeljak 2. oktobra, sa početkom u 10h.
 
                                                                                                   KABINET PREDSJEDNICE

Ostale informacije