"Otvorena vrata" – polaznici Policijske akademije u posjeti Vrhovnom sudu

25. 12. 2017.

Vrhovni sud Crne Gore u okviru dana "Otvorenih vrata" ugostio je danas direktora i polaznike druge godine Policijske akademije iz Danilovgrada.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica predočila je polaznicima Policijske akademije rezultate rada sudova, strateške ciljeve i izazove u funkcionisanju sudske grane vlasti. Istakla je da u procesu pristupanja Evropskoj uniji crnogorsko sudstvo zadovoljno ocjenama Evropske komisije, naglasivši da je domaće sudstvo efikasno i efektivno, ali da i dalje treba raditi na jačanju njegove pouzdanosti. Posebna pažnja posvećuje se ujednačavanju sudske prakse, za šta u Vrhovnom i svim većim sudovima postoje posebna odeljenja. Budućim policijskim službenicima predočila je značaj njihovog poziva koji je kao i sudijski u skorije vrijeme podložan neprimjerenim napadima, a koje treba zaštiti adekvatnom kaznenom politikom.

Predsjednica Medenica je upoznala goste sa istraživanjem Svjetske banke po kojem 59% građana ima povjerenje u nacionalni sudski sistem. Najavila je usvajanje Komunikacionog protokola koji će ojačati saradnju sudova sa medijima, ali i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Policijskom akademijom u januaru 2018. godine.

Direktor Policijske akademije Boban Šaranović zahvalio se na mogućnosti da kroz aktivnost Otvorena vrata polaznici Akademije neposredno čuju sudijska iskustva i rezultate, čime Vrhovni sud i Policijska akademija uspostavljaju kvalitetnu međuinstitucionalnu saradnju. Mišljenja je da će saradnja, koja će se valorizovati kroz predavanja crnogorskih sudija i praćenje suđenja u sudovima različitih nadležnosti, biti od neprocjenjivog značaja za praktično znanje polaznika, od čije zakonitosti u budućem radu zavisi i kvalitet sudskog postupka i odluka.
 
Predsjednica Vrhovnog suda je odgovarala na mnogobrojna pitanja polaznika Policijske akademije koja su se odnosila na percepciju javnosti o radu sudova, dužini sudskih postupaka i načinu realizacije budućih predavanja i praćenja suđenja.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije