"Otvorena vrata": Studenti Pravnog fakulteta UCG u posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore

06. 12. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, primila je 5. decembra 2018. godine dekana, dr Velimira Rakočevića, dr Darka Radulovića i studente Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u okviru aktivnosti "Otvorena vrata". Simboličan naziv ove inicijative upućuje na ozbiljnu namjeru Vrhovnog suda Crne Gore da omogući studentima da izbliza vide gdje se donose odluke koje utiču na živote stranaka u krivičnim, građanskim i upravnim postupcima, kao i da dobiju odgovore od najvišeg sudskog zvaničnika - predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je sa oduševljenjem pozdravila studente, ističući da je srećna zbog toga što se crnogorsko sudstvo želi osloniti na pamet, snagu i pravničku vještinu mladih ljudi. Ukazala je da je u našim sudovima gotovo 40% mladih sudija, koji su većinom diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, prisjećajući se svojih studentskih dana na tadašnjem Univerzitetu "Veljko Vlahović". Predsjednica je naročito pohvalila aktivizam studenata u izučavanju teme reforme crnogorskog pravosuđa i pozvala ih da uruče Biblioteci svoje radove i time postanu dio istorijata našeg sudstva. U daljem toku prijema, predsjednica je naglasila značaj tereta sudijske toge, osvrćući se na dosadašnje rezultate postignute u procesu pristupanja Evropskoj uniji, primjenu prakse Evropskog suda za ljudska prava od strane naših sudova, pristup pravdi, principe transparentnosti rada, jačanje povjerenja javnosti u rad sudova i savremena zakonska rješenja. Na kraju izlaganja, predsjednica je izrazila nadu da će studenti postati jednoga dana sudije i biti dobri tumači prava.

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr Velimir Rakočević je sa ponosom istakao da su studenti Pravnog fakulteta predstavili oko 60 radova na studentskoj konferenciji, što potvrđuje dominaciju državnog Pravnog fakulteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Dekan Rakočević je podsjetio na dosljednu primjenu Memoranduma o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, čime se povezala teorija i praksa kroz funkcionalni model edukacije. "Poštujući crnogorsku pravnu tradiciju, u saradnji sa ključnim institucijama, kreiramo moderan i konkurentan program prava" - zaključio je dekan.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je poručila alumnistima da će vrata Vrhovnog suda Crne Gore ostati širom otvorena za sve studente koji požele da svoju pravničku karijeru započnu u sudovima.

Na kraju prijema, studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore su uručene Monografije Vrhovnog suda Crne Gore sa posvetom.
 
Kabinet predsjednice 
 

Ostale informacije