"Otvorena vrata" - studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u posjeti Vrhovnom sudu

Vrhovni sud Crne Gore za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore organizuje dan "Otvorenih vrata" u ponedeljak, 29. aprila 2013. godine, sa početkom u 12.00h.
    
Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica približiće studentima način funkcionisanja crnogorskog sudskog sistema, rezultate rada sudova, strateške ciljeve i izazove u funkcionisanju sudske grane vlasti.
 
Pozivamo novinare/snimatelje Vašeg medija da prisustvuju najavljenom događaju koji će se održati u Svečanoj sali Vrhovnog suda, Njegoševa ulica broj 10, u Podgorici.


Ostale informacije