Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

16. 03. 2018.

Predstavnici Vrhovnog suda Crne Gore, sudija Miraš Radović i savjetnik Boško Bašović, 16-18. marta u Skoplju, učestvovali su na Petom regionalnom forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu kojeg su organizovali AIRE Centar, Civil Rights Defenders, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske i Regionalnog savjeta za saradnju.
 
Tema foruma bila je zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja predviđenog čl. 3 Evropske konvencije. Na forumu se diskutovalo o temama vezanim za čl. 3, praksi ESLJP, primjerima najbolje prakse država regiona i izazovima koje čekaju Sud u Strazburu i domaći sudovi.
 
Kabinet predsjednice
 

Ostale informacije