Posjeta ambasadora Narodne Republike Kine

Novoimenovani ambasador Narodne Republike Kine u posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore

 

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica sastala se s ambasadorom Narodne Republike Kine u Crnoj Gori Zhi Zhaolinom. Povod sastanka bio je zvanični prijem novomienovanog kineskog ambasadora.

 

Na sastanku kineskom ambasadoru predočeni su organizacija i nadležnost sudova u Crnoj Gori, rezultati tekuće reforme pravosudja, podaci o efikasnosti i ažurnosti crnogorskih sudova, organizacija i funkcionisanje Sudskog savjeta, broj sudija i sudskog osoblja, kao i prioriteti rješavanja predmeta organizovanog kriminala, korupcije, trgovine ljudima, nasilja u porodici i trgovine drogom.   

       

Pored izvanrednih rezultata ostvarenih u pogledu ažurnosti i efikasnosti sudskog sistema, ambasador NR Kine upoznat je i sa problemom nepostojanja Palate pravde, neodgovarajućih prostornih kapaciteta za rad sudova, kao i finansijske nesamostalnosti sudske vlasti.

 

Na sastanku je dogovorena zvanična posjeta delegacije Vrhovnog suda Crne Gore Vrhovnom sudu NR Kine.


Ostale informacije