Posjeta predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, g. Gvida Rajmondija

Na poziv predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice, Crnu Goru je posjetio predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, gospodin Gvido Rajmondi (Guido Raimondi).

U okviru svoje posjete, predsjednik Evropskog suda je pozdravio sudije Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednike sudova na Okruglom stolu, koji je organizovao Vrhovni sud Crne Gore u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, 28. februara i 1. marta 2019. godine u Kolašinu.

Tom prilikom, gospodin Rajmondi se zahvalio predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore na pozivu i istakao da je to još jedna prilika da se ojača dobra saradnja Evropskog suda za ljudska prava sa crnogorskim pravosuđem. U svom obraćanju, gospodin Rajmondi je naglasio da Evropski sud za ljudska prava nije na vrhu piramide i da nema monopol nad istinom, već da mora sarađivati sa nacionalnim sudom. U cilju te saradnje, jedno od glavnih zalaganja u togu njegovog mandata je bilo osnivanje Mreže najviših sudova, čiji je član i Vrhovni sud Crne Gore, a koja pored konkretne uloge u razmjeni prakse dva suda ima i simboličnu ulogu – pokazuje da radimo zajedno na zaštiti ljudskih prava i da je zajedništvo ključ sistema.

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava je odao priznanje Vrhovnom sudu Crne Gore na mjerama koje se preduzimaju u cilju pravline primjene Evropske konvencije i prakse Evropskog suda. Naglasio je da je Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, koju je sačinio Vrhovni sud Crne Gore u saradnji sa Kancelarijom zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom, impresivan dokument, koji daje razloge svake presude, ali sadrži i podatke o njihovom izvršenju. U tom smislu, gospodin Rajmondi je pohvalio i sistem efikasnog izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, o čemu svjedoči podatak da samo jedna presuda ovog suda nije izvršena.

U nastavku izlaganja, predsjednik Rajmondi se osvrnuo i na trenutno stanje u Evropskom sudu za ljudska prava. Iako je i dalje prisutan veliki broj neriješenih predmeta, stanje je unaprijeđeno u odnosu na raniju situaciju. Unaprjeđenje je postignuto zahvaljujući dobroj saradnji zastupnika država pred Evropskim sudom za ljudska prava, primjenom Protokola broj 14, uvođenju obavezne faze mirenja u postupku, kao i praksom upućivanja nacionalnih sudija u Evropski sud za ljudska prava.

Drugog dana zvanične posjete Crnoj Gori, gospodin Raimondi se sastao sa predsjednikom Vlade Crne Gore, gospodinom Duškom Markovićem, potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde, gospodinom Zoranom Pažinom. Predsjednik Crne Gore, gospodin Milo Đukanović, primio je predsjednika Evropskog suda u rezidenciji na Cetinju. 
 

Sa Okruglog stola Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra, u Kolašinu


Sa Okruglog stola Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra, u Kolašinu


Sastanak sa predsjednikom Vlade Crne Gore, g. Duškom Markovićem


Sastanak sa potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde, g. Zoranom Pažinom


Sastanak sa predsjednikom Crne Gore, g. Milom Đukanovićem

 
Kabinet predsjednice 
 
 
 
 

Ostale informacije