Posredovanje u građanskim i imovinskim predmetima i uloga sudija u posredovanju

13.11.2017, Kolašin, hotel "Bianca"


Izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice


Poštovane dame Lutovac i Danilović,

Cijenjeni predsjednici sudova,

Dame i gospodo,
 
U srži procesa pregovaranja u prisustvu neutralne osobe koja olakšava stranama da riješe međusobni spor i urede buduće odnose, su ujedno i interesi građana i funkcionalnost državnog aparata, što čini posredovanje postupkom u kojem svi dobijaju, za razliku od sudskog, gdje jedna strana uvijek gubi. Kao što nam je poznato, sudsko rješavanje spora je iscrpljujuće za stranke i državu, skupo i može potrajati. Zbog toga, važno je da sudije snažnije podstiču stranke da pribjegnu ovom postupku, naročito u posebnim prilikama.

Uvažavajući međunarodne standarde u posebno osjetljivim oblastima, kao što je zaštita tjelesnog i psihičkog integriteta bračnih supružnika, značajna je uloga sudije u ocjeni da li će primijeniti alternativni način rješavanja sporova u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, i to u onim slučajevima kada postoje okolnosti koje ukazuju na postojanje bilo kojeg oblika nasilja u porodici. U tom pravcu, potrebno je podići nivo edukacije o primjeni posredovanja kod donosilaca odluka krucijalnih za privatni život građana.

Poštujući princip odgovorne države, kontinuirano ulažemo napore da smanjimo veliki gubitak sredstava iz budžeta na osnovu sudskih presuda donijetih protiv Crne Gore. Posebno ukazujem na važnost zaključka sa sastanka predsjednika sudova, kojim su svi predsjednici obavezni da preduzimaju mjere kako bi se predmeti po tužbama zaposlenih u sudovima protiv države rješavali mirnim putem. Na taj način, takođe želimo stimulisati i druge činioce vlasti da sa jednakom pažnjom tretiraju slučajeve zaposlenih u radnim sporovima protiv države.

Činjenica da će posredovanje direktno uticati na rasterećenje rada sudova u građanskim i imovinskim predmetima je bila odlučujuća za Vrhovni sud Crne Gore da krene u promociju medijacije u Crnoj Gori.  

Stoga, sa optimizmom izražavam uvjerenje da će postignuti Sporazum o saradnji sa Centrom za posredovanje, koji već daje rezultate u praksi kroz uspostavljanje evidencija o medijabilnim predmetima i češće upućivanje predmeta, doprinijeti efikasnosti pravosuđa kroz unaprjeđenje primjene pravnog instituta posredovanja.
 

Ostale informacije