Potpisan Memorandum o saradnji

03. 06. 2019.

U Vrhovnom sudu Crne Gore danas je potpisan Memorandum o saradnji između Vrhovnog suda Crne Gore, "Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore" i "Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje".

Memorandum o saradnji, koji se zasniva na principima partnerstva, transparentnosti i međusobnog informisanja, su potpisali predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, direktorka "Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore", gospođa Marina Vujačić i direktor "Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje", gospodin Samir Guberinić.

Potpisujući Memorandum, predsjednica Medenica je istakla posebno zadovoljstvo zbog buduće saradnje i izrazila uvjerenje da su sudovi spremni da odgovore na posebne potrebe građanima, koje im je život nametnuo.

Memorandumom su definisani djelokrug i način saradnje između najvišeg suda u državi i nevladinih organizacija "Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore" i "Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje", u cilju doprinosa poštovanju ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom, naročito kroz  preduzimanje efektivnih  zakonskih, administrativnih, pravnih, i drugih inicijativa i mjera koje su usmjerene na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite prava osoba s invaliditetom.

Strane potpisnice ovog Memoranduma su se saglasile da sarađuju u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito prilikom planiranja, propisivanja garancija, ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom.

Istom prilikom, u Vrhovnom sudu Crne Gore je potpisan i Memorandum o saradnji između predstavnika udruženjâ i predsjednika Advokatske komore Crne Gore, gospodina Zdravka Begovića.
Napomena: Nakon tehničke obrade, Memorandum će biti dostupan na internet stranici Vrhovnog suda Crne Gore, u dijelu "Memorandumi i protokoli".
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije