Potpisan Memorandum o saradnji između Vrhovnog suda Crne Gore, Britanske ambasade Podgorica i AIRE Centra iz Londona

22. 11. 2018.

Vrhovni sud Crne Gore, Britanska ambasada Podgorica i AIRE Centar iz Londona, potpisali su Memorandum o saradnji danas, 22. novembra 2018. godine.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, je ovom prilikom izrazila radost zbog aktivnosti, kojoj je ambasadorka, Nj.E. Alison Kemp udahnula život, a sprovela gospođa Braithwaite, uz našu pomoć. "Kruna naše saradnje je Memorandum koji danas potpisujemo i time nastavljamo dalju saradnju istim aktivizmom i sa istom ljubavlju, koja nas vodi većem obrazovanju, boljem i lakšem usvajanju standardâ, koji će biti primijenjeni kod nas i koji će nam kvalitet demokratije učiniti vidljivijim, a naš pristup u porodicu velikih naroda, lakšim" - zaključila je predsjednica Medenica.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Nj.E. Alison Kemp, izrazila je posebno zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore i AIRE Centrom, navodeći: "Za kratko vrijeme koliko sam prisutna u Crnoj Gori, zadivljena sam posvećenošću, kako Vašom lično, tako i Vaših kolega. Vi prednjačite u procesu osnaživanja kapaciteta  pravosuđa da biste istorijske, pravične i pravosudne standarde koje posjeduje Crna Gora, doveli u savremeno doba." Ambasadorka Kemp je zaključila da joj je veoma drago što je uspostavljena dobra saradnja i zahvalila se na inicijativi za formalizaciju saradnje između partnera na Projektu, pružajući podršku za naredne aktivnosti u budućnosti.

U ime AIRE Centra iz Londona, programska menadžerka za Zapadni Balkan, gospođa Biljana Braithwaite, je izrazila čast i zadovoljstvo zbog ostvarene saradnje sa Vrhovnim sudom Crne Gore, ističući važnost uloga predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice i sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Miraša Radovića, u sprovođenju ovog Projekta.  U svom osvrtu na dosadašnju sjajnu saradnju, gospođa Braithwaite je ocijenila da ovaj Memorandum pruža puno prostora za osmišljavanje aktivnosti koje su prepoznate kao neophodne u daljem jačanju kapaciteta crnogorskog sudstva u kontekstu EU integracija. 

Memorandumom o saradnji su predstavljeni osnovi na kojima će Vrhovni sud Crne Gore i AIRE Centar iz Londona zajednički raditi na realizaciji projekta "Pravni forum Vrhovnog suda Crne Gore", koji se realizuje uz podršku Britanske ambasade Podgorica. 

Osnovni cilj Projekta je jačanje nacionalne implementacije međunarodnih standarda, a naročito Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi domaćih sudova, kako bi se dao doprinos u procesu reforme pravosuđa u Crnoj Gori i pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom u okviru pregovaračkog poglavlja 23 i 24 - Pravosuđe i temeljna ljudska prava. 

Potpisivanju Memoranduma o saradnji prisustvovao je i Miraš Radović, predsjednik Odjeljenja za praćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i prava EU.

Tekst Memoranduma možete preuzeti u meniju "Memorandumi i protokoli". 
 
 
VIDEO: ♠ 22-11-2018-britanska-ambasada-memorandum.mp4 ♠

 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije