Potpisan Memorandum o saradnji sa CEMI-jem

30. 11. 2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Upravnog odbora CEMI-ja Zlatko Vujović potpisali su danas Memorandum o saradnji Vrhovnog suda Crne Gore i nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje CEMI.

Svrha Memoranduma je predstavljanje osnova na kojima će Vrhovni sud, CEMI kao realizator projekta i CEDEM kao partner u projektu razmjenjivati informacije i zajednički raditi na realizaciji projekta "Reforma pravosuđa: Unapređivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosudja", koji se realizuje uz podršku Evropske komisije (IPA).
 

Osnovni cilj Projekta je dostizanje višeg nivoa vladavine prava u Crnoj Gori. Specifični cilj Projekta je povećanje nivoa profesionalizma, efikasnosti i integriteta pravosuđa, kao i stvaranje mehanizama saradnje između organizacija civilnog društva i pravosudnih organa kako bi organizacije civilnog društva dale doprinos u reformama pravosuđa u Crnoj Gori i pregovorima Crne Gore s Evropskom unijom u okviru pregovaračkog poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna ljudska prava.
 

Projektom je predviđeno praćanje najvažnijih sudskih predmeta u Crnoj Gori, uključujući i primjenu novih instituta kao što su sporazum o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje.

Memorandum će važiti 30 mjeseci od dana potpisivanja.
Kabinet predsjednice

Ostale informacije