Potpisan Memorandum o saradnji sa Centrom za gradjansko obrazovanje (CGO)

Vrhovni sud Crne Gore potpisao je danas, 24.januara 2013. godine, zajedno sa Ministarstvom pravde i Vrhovnim državnim tužilaštvom, Memorandum o saradnji sa Centrom za gradjansko obrazovanje (CGO).
 
Memorandumom su utvrđeni modaliteti saradnje, koordinacije i razmjene informacija koji se odnose na realizaciju aktivnosti projekta „Praćenje sudskih procesa vezanih za krivična djela korupcije“.
 
Projekat ima za cilj procijenu efikasnosti pravosuđa u procesuiranju slučajeva korupcije, podizanje svijesti opšte javnosti, pravničke i medijske zajednice o problemima u borbi protiv korupcije i postojećim antikorupcionim mehanizmima.
 
Ispred Vrhovnog suda Memorandum o saradnji je potpisala zamjenik predsjednika Stanka Vučinić.
 
Tekst Memoranduma možete preuzeti iz odeljka Memorandumi i protokoli.

Ostale informacije