Potpisan Memorandum o saradnji sa NF "Građanska alijansa"

11. 12. 2018.

U ime Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednica Vesna Medenica, potpisala je danas Memorandum o saradnji sa Borisom Raonićem, predsjednikom NF “Građanska alijansa”.

Memorandumom je formalizovana saradnja između Potpisnica kako bi, kroz partnerski odnos, zajedno doprinijele efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti rada osnovnih sudova u Crnoj Gori prema svim građanima i građankama, bez obzira na njihovu nacionalnu, političku ili drugu pripadnost ili opredijeljenost, a u skladu sa  crnogorskim zakonodavstvom, dobrim praksama i preporukama Evropske unije.

Potpisivanju Memoranduma o saradnji prisustvovao je i Zoran Vujičić, pravni savjetnik u NF "Građanskoj alijansi".

Vrhovni sud Crne Gore će u daljem radu nastaviti da podržava rad predstavnika civilnog društva, koji konstruktivnim predlozima doprinose povećanju transparentnosti, odgovornosti i funkcionalnosti državnih institucija.

Tekst Memoranduma možete preuzeti u internet meniju "Memorandumi i protokoli".

 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije