Potpisan Memorandum o saradnji sa NVO „Udruženje roditelji“

29. 01. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i izvršna direktorka „Udruženje roditelji“ Kristina Mihailović potpisali su danas Memorandum o saradnji Vrhovnog suda i ove nevladine organizacije.
 

Svrha Memoranduma o saradnji je predstavljanje osnova na kojima će Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje Roditelji, kao potpisnici Memoranduma, razmjenjivati informacije i zajednički sarađivati na implementaciji projekata i aktivnosti u oblasti unaprjeđenja prava jednoroditeljskih porodica u Crnoj Gori.

Saradnja je predviđena i kroz izradu Pravnog i psihološkog vodiča za roditelje u razvodu i nakon razvoda, u pravnoj pomoći za rješavanje otvorenih pitanja jednoroditeljskih porodica kao što je prelazak granice i izdavanje dokumenata.

Cilj Memoranduma je obezbjeđenje najboljeg interesa djece i podrške za unaprjeđenje prava roditelja u Crnoj Gori i jačanje saradnje sudstva sa civilnim sektorom.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije