Potpisan Memorandum o saradnji sa Policijskom akademijom

30. 01. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i direktor Policijske akademije u Danilovgradu Boban Šaranović potpisali su danas Memorandum o saradnji.


Međusobna saradnja Vrhovnog suda i Policijske akademije  podrazumijeva zajedničko organizovanje naučnih i stručnih skupova radi unapređenja nauke i prakse, usavršavanje kadrova u Akademiji i zajedničko učešće u radu na naučnoistraživačkim projektima od obostranog interesa. Akademija će obezbijediti učešće sudija Vrhovnog suda u nastavi, a koji će sa profesorima ove obrazovne institucije učestvovati u programima permanentnog obrazovanja polaznika.
 

 
Memorandum o saradnji je proizvod konstruktivne posjete direktora i polaznika Policijske akademije Vrhovnom sudu, u okviru „Dana otvorenih vrata“, održane 25. decembra 2017. godine. Memorandum je zaključen na neodređeno vrijeme.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije